Hem
Medlemsföretag i Rebet
Anmälan
Medlemsavgifter
Medlemsföretag
Medlemskap
Stadgar
Styrelse
Kontakt
Rebetdagen - presentationer
Logga in
Sök


"Le Corbusier" Chandigarh India

Betongdagen (Rebetdagen) 2016
Arrangeras av Rebet och Betongföreningen

Cirkulärt betongbyggande

 

Hållbarhetsfrågorna har under 2000-talet fått en allt ökad tyngd i bygg- och fastighetssektorn, inte minst inom betongsektorn. Vi vet alla att betongkonstruktioner kan bidra till hållbarhet genom lång livslängd, stor termisk massa, ljushet, koldioxidupptag och stor potential till återvinning, även om cementtillverkningen ger upphov till CO2-utsläpp. Återvinning ger möjligheter att sluta cirkeln, vi kan tala om cirkulärt betongbyggande vilket är temat för årets Betongdag som arrangeras gemensamt av Svenska Betongföreningen och Rebet. Programmet innehåller föredrag som förklarar mer om vad cirkulär ekonomi och cirkulärt betongbyggande innebär. Beställarna har stora möjligheter att öka hållbarheten liksom författare av normer och standarder. Man kan underhålla och reparera betongkonstruktioner på nya, innovativa sätt så att livslängden ökar. Betongdagen har lyckats samla ett tjugotal kunniga föredragshållare som kommer att belysa dessa frågor utifrån ett flertal intressanta och spektakulära projekt.


Tid och plats

Datum:
Torsdag den 13 oktober 2016.

Plats:
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm.

Anmälan:
Sista anmälningsdag är 3 oktober. Anmälan via
www.betongdagen.se. Anmälan är bindande. Avanmälan skickas till Karin Glad, karin.glad@cbi.se senast den 3 oktober.

Avgift Betongdag:
1 800 kr för medlemmar, 2 900 kr för icke medlemmar.
Tillägg för deltagande i middag inkl. underhållning: 1 100 kr.
Samtliga priser exklusive moms.

ANMÄLAN

Har du frågor kring dagen eller sponsorpaketen, kontakta projektledare Göran Andreasson på telefon 073-528 80 28 eller via epost goran.andreasson@gasc.se.

Vid frågor om anmälan, kontakta Karin Glad via epost karin.glad@cbi.se eller tel. 010-516 68 09.

 

Varmt välkommen!Rebet

Nätverket för betongreparationer


Vilka frågor arbetar man med?

Rebet arbetar med information och annat medlemsföretagen frågar efter. Detta sker genom seminarier, arbetsgrupper, hemsidan, etc. Årligen anordnas även Rebetdagen som blivit en naturlig samlingsplats för alla som arbetar med reparation och underhåll av betongkonstruktioner.Vilka är med?

Över 40  företag är medlemmar. Vid medlemsföretagen finns det dessutom flera personer som är anslutna till Rebet via ett personligt abonnemang och på så vis får direkt tillgång till all information som sprids inom nätverket.

Anmälan om medlemskap 2016

Medlemsföretag


Rebet
Drottn. Kristinas väg 26
114 28 STOCKHOLM

Uppdaterat av Nils Davant, 2016-08-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum