Kom ihåg att anmäla er till årets viktigaste BETONGDAG (Rebetdagen)

Datum
 
Tisdag den 17 oktober 2017.

Plats 
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm, 

Anmälan 
Sista anmälningsdag är 6 oktober. Gå in på Betongdagen.se och fyll i anmälan.

Avgifter 
Betongdagen: För medlemmar (enskilda och korporativa) vid anmälan före 17 sept 1 900 kr därefter ordinarie pris 2 400 kr. För icke medlemmar 3 200 kr.

Ni som ännu inte är medlemmar i Rebet kan söka och få gratis medlemskap för resterande del av året 2017 om ni anmäler er till Betongdagen den 17 oktober. Anmälan till medlemskap i Rebet görs genom att fylla i och skicka över ansökan om medlemskap senast under september månad 2017. Se nedanstående länk för medlemsansökan.

Program

08:30-09:00

Registrering

09:00-09:05

Betongdagen öppnar och välkomnar gästerna, Mats Karlsson, Rebet och Johan Söderqvist, Betongföreningen.

09:05-09:35

Inspirationsföreläsning om stadsutveckling, Göran Cars, KTH.

09:35-10:05

The Shard, elegant och miljösmart byggande i London, Christer Isgren, OtB Concrete Ltd.

10:05-10:15

Presentation av sponsorerna.

10:15-10:40

Paus med utställarmingel

10:40-11:00

TRUST, utveckling av metoder för undermarksbyggande i urban miljö i LCC-perspektiv, Maria Ask, Luleå Tekniska Universitet.

11.00-11.20

Tio-i-topp-listan! Högt och lågt från Tidskriften Betong, Roger Andersson, chefredaktör.

11.20-11.40

Förstärkningsmetoder, Björn Täljsten, Luleå Tekniska Universitet.

11.40-12.00

Prisutdelningar: Swedish Concrete Award 2017 samt Bästa ex-jobb.

12:00-13:30

Lunch med utställarmingel

Eftermiddagens parallella program, med möjlighet att hoppa mellan föredragen var 20:e minut.

REBET

BETONGFÖRENINGEN

13.30-15.00

Utmaningar för ombyggnad av Getingmidjan, Kent Sahlman, Trafikverket.

Så bygger Riksbyggen hållbara betonghus i Göteborg, Karolina Brick, Riksbyggen.

Reparation av Fredhällstunneln med katodiskt skydd, Ali Farhang, AF Betongkonsult.

Swedish Concrete Award-pristagaren är en internationellt ledande expert på betongvägar och kommer att tala om trender inom projektering, uppföljning och långtidsegen-skaper. Professor Mike Darter, ARA, USA.

Reparation av gamla Årstabron, Jonas Berglund, Ramböll.

Slitsmurar som effektiva sponter - hur fungerar tekniken och var passar den? Tara Wood, NCC.

Verktyg för konstruktörer, Mårten Janz, ÅF.

Betongkonstruktioner i Förbifart Stockholm - krav, utmaningar och lösningar, Jesper Niland, Trafikverket.

15.00-15.30

Paus med utställarmingel

15.30-17.00

Strömbron, Hässelbybroarna samt förstärkning i urban miljö, Viktor Jansson, W-TECH Lidingö.

Armering för ökad produktivitet, Thomas Eriksson, Celsa Steel Service.

Reparation i underjorden, reparera avloppsrör utan att stänga av, Pär Fjellström, BESAB.

Brodimensionering för minimerad miljöbelastning, Stefan Uppenberg, WSP.

Renoveringen av Börsen, Gustav Adolfs Torg i Göteborg, Jörgen Gustafsson, BESAB.

Förändrade roller med högre informations-intensitet (i urbaniseringens spår), Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Trafikverkets underhållsplan, Lars Spångberg, Trafikverket.

Gjutning och utförande. Hur beställa betong? Henrik Carlsson, Betongindustri.

17:30-

Middag med underhållning

Betongdagen är ett arrangemang av Betongföreningen och Rebet i samarbete.

deltagande i middag, inkl underhållning 1 300 kr.

Samtliga priser exklusive moms.Rebet

Nätverket för betongreparationer


Vilka frågor arbetar man med?

Rebet arbetar med information och annat medlemsföretagen frågar efter. Detta sker genom seminarier, arbetsgrupper, hemsidan, etc. Årligen anordnas även Rebetdagen som blivit en naturlig samlingsplats för alla som arbetar med reparation och underhåll av betongkonstruktioner.Vilka är med?

Över 40  företag är medlemmar. Vid medlemsföretagen finns det dessutom flera personer som är anslutna till Rebet via ett personligt abonnemang och på så vis får direkt tillgång till all information som sprids inom nätverket.

Anmälan om medlemskap 2017

Medlemsföretag


Rebet
Drottn. Kristinas väg 26
114 28 STOCKHOLM

Uppdaterat av Nils Davant, 2017-08-30