Rebet

Nätverket för betongreparationer


Vilka frågor arbetar man med?

Rebet arbetar med information och annat medlemsföretagen frågar efter. Detta sker genom seminarier, arbetsgrupper, hemsidan, etc. Årligen anordnas även Rebetdagen som blivit en naturlig samlingsplats för alla som arbetar med reparation och underhåll av betongkonstruktioner.Vilka är med?

Över 40  företag är medlemmar. Vid medlemsföretagen finns det dessutom flera personer som är anslutna till Rebet via ett personligt abonnemang och på så vis får direkt tillgång till all information som sprids inom nätverket.


Anmälan om medlemskap 2019

Medlemsföretag


Rebet

c/o Mikael Östervall AB

Regementsgatan 2
621 50 Visby


 

Uppdaterat av Nils Davant, 2019-04-09